Poe Nyunda

Jum’at, 5 Januari 2018. Kagiatan Poe Nyunda di MTs Asih Putera, diayakeun anu tujuan na ngamumule budaya urang sunda anu mulai luntur dina kahirupan sapopoe urang sunda, utamana dina kahirupan barudak jaman ayeuna. Kagiatan ieu jadi salah sahiji cara sakola ngenalkeun jeung ngingeutan sabahagian leutik budaya Sunda anu kacida lobana. Kagiatan Poe Nyunda dibagi jadi dua nyaeta kaulinan sunda jeung kuliner khas sunda . Kaulinan sunda dianatarana aya bebentengan, congklak, sondah, boy-boyan, kaleci, jeung gatrik. Kuliner sunda diantarana; cilok, sampe keju, cipuk, klepon, candil, awug, gurandil, jeung sajabana. Barudak diajar ngolah sorangan kadaharan ti awal nepi ka akhir anu dominanan bahan dasarna tina sampe jeung aci. Di ayakeun na kagiatan Poe Nyunda ieu diharapkeun bisa leuwih mupuk rasa kacintaan orang sunda kana budaya Sunda. (Irene Mutiara, S-Praza)

Leave a Reply

Name *
Email *
Website